top of page

Garaget stängt vecka 23

Mellan den 5-9 juni måste garaget vara helt utrymt på grund av renovering och storstädning. Alla som hyr garageplats ansvarar för att flytta sina fordon innan den 5 juni.

Med vänliga hälsningar,

Styrelsen

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page