top of page

Garaget

Föreningen har 53 enkelplatser, 10 dubbelplatser och 2 MC-platser i garaget under gården.Platserna hyrs i första hand ut till boende i föreningen och i andra hand till externa intressenter. 

 

För medlem kostar en garageplats 1250 kr/månad, för dubbelplats 1600 kr. MC-plats kostar 650kr/månad.

För extern eller medlem som redan har en plats kostar en plats 1800 kr, och för dubbelplats 2500 kr. För extern hyresgäst samt för medlemmar som hyr genom företag tillkommer moms.

 

Ställ dig i kö

Frågor angående allt gällande garage mailas till info@brffenix.se eller via formuläret nedan.

Köregler

Föreningen har två köer till garageplats med två prioritetsordningar, man kan stå i ena kön eller båda:

 

Kö till enkelplats
 • Kö för medlemmar.

 • Kö för externa intressenter.

 

Kö till dubbelplats
 • Kö för medlemmar.

 • Kö för externa intressenter.

 • För att anmäla sig till garagekön måste du maila till garage@brffenix.se. Glöm inte att ange om du är intresserad av en enkel eller dubbelplats.

 • Boende som redan har en plats och sedan önskar hyra en till, står alltid sist i kön för medlemmar (dvs efter de medlemmar som inte har någon plats alls men före externa intressenter)

 • Erbjudande om garageplats sker till den mailadress du uppgav när du ställde dig i kön. När du blir erbjuden en plats, kan du tacka nej max 3 ggr sen hamnar du sist i kön.

 • Vill man hyra ut garageplats i andra hand ska det godkännas av styrelsen.

 • En fjärrkontroll tillhandahålls per garageplats.

 • Uthyrd garageplats kan sägas upp med tre månaders ömsesidig uppsägningstid.

 • När en medlem utträder ur föreningen sägs garageavtalet upp per automatik och platsen samt nyckel och fjärrkontroll lämnas tillbaka till föreningen samma datum som överlåtelsen sker. Garageplats kan inte överlåtas till annan medlem eller ny ägare vid försäljning av lägenhet.

 • Är det fler än tre medlemmar i kö säger vi upp externa hyresgäster.

 • Föreningen kommer att säga upp uthyrd plats om platsinnehavaren inte följer ordningsreglerna för garaget.

Ordningsregler i garaget
 • Biltvätt får inte förekomma i garaget

 • Det är inte tillåtet att förvara lösa föremål såsom däck, takräcken etc. på garageplatsen

 • Fordon får inte sticka ut utanför garageplatsen och vi uppmanar alla att visa största möjliga hänsyn till garageplatsgrannarna

 • Vid städdagar samt vid nödvändiga reparationer av garaget måste garaget utrymmas.

 • Lämna inga skräp eller matrester i garaget - risk för råttor.

Ditt mail har skickats!

bottom of page