Energideklaration

Den obligatoriska energideklarationen har genomförts under vårvintern 2010 med resultat enligt dokumenten nedan (bilagorna).

 

  • Byggnad 1 omfattar Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33.

  • Byggnad 2 omfattar Bondegatan 31

  • Byggnad 3 omfattar Åsögatan 160, Åsögatan 162 och Åsögatan 164.