top of page

Förråd

Möjligheten finns att hyra ett extra förråd till den mån att ett sådant finns tillhanda. 

 

Prissättning per respektive förråd: 

700 kr/kvm

Vill ni ställa er i kö eller har andra frågor gällande förråd är ni välkomna att maila till info@brffenix.se

Allmänna villkor för Brf Fenix förrådplats

 

Godkännandet av dessa allmänna villkor

1 § Genom erhållandet av förrådplats i Brf Fenix och medlemmens betalning av upplåtelsen godkänner medlemmen dessa allmänna villkor. Godkännandet gäller retroaktivt från och med datumet för upplåtelsen (även om betalning sker först senare). 

Ordningsföreskrifter

2 § Medlemmen förbinder sig att endast nyttja förrådet för förvaring av privata föremål. 

3 § Föremålen får inte förvaras utanför eller i nära i anslutning till förrådet, utan endast inne i själva förrådet. 

4 § Förrådet får inte upplåtas i andra hand utan styrelsens skriftliga godkännande. 

5 § Det är medlemmens ansvar att hålla ordning i förrådet och efter eget behov städa i förrådet.  Medlemmen förbinder sig att hålla förrådet fritt från skräp, så som matrester, framförallt för att undvika skadedjur.

6 § Medlemmen förbinder sig att följa eventuella ytterligare ordningsföreskrifter som styrelsen kan komma att meddela. Varje medlem som nyttjar en förrådsplats förbinder sig att hålla sig uppdaterad om gällande allmänna villkor som vid var tid finns publicerade på föreningens hemsida. 

 

Upplåtelsetid och betalning, m.m. 

7 § Upplåtelsetiden för förrådsplats gäller tillsvidare med 3 månaders ömsesidig uppsägningstid. Om varken medlemmen eller föreningen säger upp förrådsplatsen förlängs upplåtelsen automatiskt med samma period och uppsägningstid för varje gång. 

 

Föreningen kommer inte säga upp medlemmens förrådsplats utan att särskilda skäl föreligger, exempelvis att medlemmen hyr ut förrådet i andra hand i strid med § 4 eller i övrigt inte uppfyller gällande ordningsföreskrifter och rättelse inte sker efter begäran därom. 

 

8 § Kostnaden för en förrådsplats är 700 kr / kvm. 

 

9 § Betalning av förrådplatsen sker i tillägg till föreningsavgiften enligt avi. Vilket förråd som upplåts, dvs förrådsnumret, framgår av fakturan samt i bekräftelsemejlet för tilldelning av förrådet. 

 

10 § När en medlem utträder ur föreningen sägs förrådet upp automatiskt från datumet för utträdet. Förrådsplats kan inte överlåtas till annan medlem eller ny ägare vid försäljning av lägenhet.

bottom of page