top of page

Sophantering

Vad kan jag slänga var?

 

Soprum Åsögatan 162:

• Hushållssopor

• Tidningar

• Wellpapp

 

Soprum Åsögatan 164:

• Hushållssopor

• Batterier & glödlampor

 

Soprum Bondegatan 33:

• Hushållssopor

 

Soprum Bondegatan 31:

• Hushållssopor

• Tidningar

• Wellpapp

Tidningar läggs i de kärl som finns i två av soprummen. I dessa får ABSOLUT inte annat läggas, dvs INGEN kartong, INGEN plast etc. Om behållarna är fulla får du inte lämna papper utanför dem, lämna då istället pappret i behållarna på återvinningsstationen på Renstiernas gata.

Kartong/Wellpapp kan slängas i soprummen på Bondegatan 31 och Åsögatan 162.

Glasavfall och metall skall lämnas i de speciella glasigloos som finns i närområdet (Skånegatan-Renstiernas gata).

Längst ner på denna sida hittar du en pdf över gården och alla soprummen. 

Det finns ett grovsoprum där du kan placera till exempel nedmonterade möbler, hopvikta och bundna/tejpade kartonger. Det är inte tillåtet att använda utrymmet till vanliga sopor. I grovsoprummet får du inte heller placera något el- och elektronikavfall. Till detta avfall räknas till exempel TV, video, radioapparater, datorer, bildskärmar, skrivare, vitvaror, lysrör, glödlampor och andra småapparater. Du får dessutom inte slänga något byggavfall, bilbatterier, färgburkar eller annat miljöfarligt avfall i grovsoprummet.

 

Det du inte får lämna i grovsoprummet måste du själv se till att det kommer till en återvinningsstation. Se Stockholms stads hemsida om hur och var du kan lämna avfall som du inte kan lämna i grovsoprummet.  Tänk på att det som man inte får lämna i grovsoprummet inte heller tas om hand av företaget som hämtar våra grovsopor utan att bortforslingen i så fall måste köpas upp separat och då orsaka onödiga kostnader för föreningen.

 

Sopsorteringstips

Här kommer några tips på hur vi kan förbättra sophanteringen. Felslängda sopor kostar föreningen tiotusentals kronor per år.

 

  • Platta till och vik ihop julkartongerna innan du slänger dessa i behållarna för papper. Här kan du även lägga omslagspapper, papperskassar och förpackningar av wellpapp.

  • I behållaren för tidningar lägger du tidningar, reklamblad och liknande. Ta bort plasten runt tidningar och reklam, samt släng papperspåsen i pappkärlen – inte i kärlet för tidningar.

  • Kuvert läggs i soppåsen eftersom klistret i kuverten klibbar igen pappersmaskinerna.

  • Ingen elektronik eller glas får slängas i soprummen.

  • Om kärlen är fulla, prova med nästa soprum. Det är inte tillåtet att lägga sopor bredvid kärlen.

  • Stockholms stad har uppsamlingar av julgranar på Medborgarplatsen och Vintertullstorget.

 

Skärmavbild 2023-01-22 kl. 11.02.27.png
bottom of page