Välkommen till föreningsstämma kl 19.00 den 22 maj 2018, i Druidborgen.