top of page

Information till mäklare

Ansöka om medlemskap

Ansökan om medlemskap sköts via vår ekonomiska förvaltare Simpleko och NyMedlem:

https://www.simpleko.se/for-kunder/for-maklare2/

Om inte det är ett alternativ skickas ansökan till:
 

BRF Fenix

Föreningens brevlåda

Åsögatan 162, nb

116 32 Stockholm

 

Beslut om medlemskap fattas på närmast följande styrelsemöte. Styrelsemöte hålls var tredje vecka.

 

Föreningsfakta

Organisationsnummer: 769607-9172

Föreningens juridiska namn: Bunge 9

Adresser i föreningen: Åsögatan 160 (vårdcentral), Åsögatan 162, Åsögatan 164, Renstiernas gata 26, Renstiernas gata 28, Bondegatan 31, Bondegatan 33

Föreningens ekonomiska förvaltare: Simpleko

Föreningens tekniska förvaltare: SBC

När förvärvades fastigheten: Föreningen bildades år 2002 och köpte året därpå fastigheterna Bunge 9 och Bunge 17 av Allmänna Pensionsfonden Fastighets Nr 18 KB. Efter fastighetsreglering har de båda fastigheterna slagits ihop till Bunge 9.

Byggår Åsögatan 160/162/164 och Bondegatan 31: 1981 (värdeår 1976 och 1981)

Byggår Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33: 1884

Antal BR-lägenheter: 105 st

Antal hyresrätter: 0 st

Antal lokaler med hyresrätt: 21 st

Är föreningen en äkta eller oäkta BRF: Äkta

Hur tar föreningen beslut om medlemskap: löpande

Accepteras juridisk person: Nej

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande förutsatt att en av ägarna också bor (är skriven) i föreningen.

 

I månadsavgiften ingår

 • värme

 • vatten

 • tvättstuga

 • ett förråd

 • 250/250 Mb bredband via Telenor Bredband. (1000/1000 Mb i fastighet, går att uppgradera mot kostnad)

 

Föreningen tar 1% av ett prisbasbelopp i pantsättningsavgift för varje registrering som måste göras lägenhets-förteckningen samt 2,5% av ett prisbasbelopp i överlåtelseavgift. 

 

Beställning av mäklarbild

Genom uppvisande av Förmedlingsuppdrag kan du via Simpleko få en mäklarbild via:

 

Ekonomi

Föreningen har mycket god ekonomi. Avgifterna sänktes i juli 2014 med 10%, och i juli 2015 med ytterligare 10%. Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning med 10% från och med den 1 januari 2021 för att följa den indexerade omkostnadsutvecklingen. Föreningen har beslutat om en avgiftshöjning med 25% från och med den 1 januari 2023.

 

Underhåll och renoveringar

2005 Stambyte gjordes i huset Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33 under 2005 och omfattade vatten- och avloppsstammar samt elstigar. Stambyte i nya delen bör inte vara aktuellt förrän tidigast 2023.

2008 OVK gjordes senast i hela föreningen och alla anmärkningar har åtgärdats.

2008 Radonundersökning gjordes, samtliga mätningar låg under gränsvärdet.

2010 Ventilationssystemet sågs över

2011 Alla fönster i den gamla delen (Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33) renoverades

2012 Gården totalrenoverades under våren 

2013 Fiber drogs in i fastigheten

2014 Elektronisk inpasseringssystem och tvättstugebokning installerades 

2014/2015 Konvertering av yta till extra förråd att hyra ut till boende

2015 Dagvattenpumpar i garage

2015 Ny teknisk plattform och webbplats

2017 OVK genomfördes i fastigheten

2019 Nya grindar i portalerna till innergården.

2020 Loftgångsrenovering i den nya delen inklusive ommålning av fasad, ny armatur.

2021 Ommålning yttre nedre fasad Renstiernas 28. Installation laddstolpar, ombyggnation lokaler till lägenhet. 
2022 Renovering av äldre fastighetens ytterdörrar. Skapat lägenhetsförråd samt lokal för uthyrning av tidigare festlokal.

 

Större planerade renoveringar

Föreningen arbetar kontinuerligt efter upprättad underhållsplan. Kontakta styrelsen för uppdaterad information om renoveringar i närtid.

Övrigt

Föreningen har inga reparationsfonder för lägenheterna.

 

Gemensamma utrymmen och lokaler
 • Garage under huset (kösystem)

 • Extra förråd/utrymmen finns att hyra (kösystem)

 • Innergård med soldäck, grill och lekplats. Gården är rökfri och är mycket barnvänlig.

 • Takterrass finns högst upp på Åsögatan 164

 • Föreningen har två tvättstugor, dels på Åsögatan 162 och dels under Renstiernas gata 28, båda har nya maskiner (maskiner och torkskåp 2014/2015/2021).

 • Flera soprum/återvinningsrum (hushållssopor, papper och tidningar)

 • Barnvagns- och cykelrum

 

Det finns ingen bastu, övernattningslägenhet, motionsrum, hobbyrum eller andra gemensamhetsutrymmen i föreningen. 

 

Föreningsaktiviteter

Vår- och höststädning, julgransresning etc är alla frivilliga aktiviteter. 

 

Kommersiella hyresgäster

Några exempel på vår mix av hyresgäster:

 • Apotek Kronan

 • Åsö vårdcentral

 • Förskolan Bonden

 • Restaurang och café

 • Skönhetssalong

 • Instabox

 

Förvaltare

Ekonomisk förvaltare: Simpleko

Fastighetsskötsel: SBC

 

Kommunikation

Kommunikationen och information förmedlas via bland annat:

 • Fenixnytt som är ett informationsblad delas ut till alla boende kvartalsvis

 • Digitala tavlor i trappuppgångarna

 • Hemsidan brffenix.se

 • Sluten Facebookgrupp där boende kan vara medlemmar

 

bottom of page