Information till mäklare

Ansöka om medlemskap

Ansökan om medlemskap skickas till föreningen:

 

BRF Fenix

Föreningens brevlåda

Åsögatan 162, nb

116 32 Stockholm

 

Beslut om medlemskap fattas på närmast följande styrelsemöte. Styrelsemöte hålls var tredje vecka.

 

Föreningsfakta

Organisationsnummer: 769607-9172

Föreningens juridiska namn: Bunge 9

Adresser i föreningen: Åsögatan 160 (vårdcentral), Åsögatan 162, Åsögatan 164, Renstiernas gata 26, Renstiernas gata 28, Bondegatan 31, Bondegatan 33

Föreningens ekonomiska förvaltare: RB Ekonomi

Föreningens tekniska förvaltare: BÅ Fastighet

När förvärvades fastigheten: Föreningen bildades år 2002 och köpte året därpå fastigheterna Bunge 9 och Bunge 17 av Allmänna Pensionsfonden Fastighets Nr 18 KB. Efter fastighetsreglering har de båda fastigheterna slagits ihop till Bunge 9.

Byggår Åsögatan 160/162/164 och Bondegatan 31: 1981 (värdeår 1976 och 1981)

Byggår Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33: 1884

Antal BR-lägenheter: 106 st

Antal hyresrätter: 0 st

Antal lokaler med hyresrätt: 21 st

Är föreningen en äkta eller oäkta BRF: Äkta

Hur tar föreningen beslut om medlemskap: löpande

Accepteras juridisk person: Nej

Delat ägande: Föreningen godkänner delat ägande förutsatt att en av ägarna också bor (är skriven) i föreningen.

 

I månadsavgiften ingår

 • värme

 • vatten

 • tvättstuga

 • ett förråd

 • 100 Mb bredband via Bredbandsbolaget.

 

Föreningen tar 1% av ett prisbasbelopp i pantsättningsavgift för varje registrering som måste göras lägenhets-förteckningen samt 2,5% av ett prisbasbelopp i överlåtelseavgift. 

 

Beställning av mäklarbild

Genom uppvisande av Förmedlingsuppdrag kan du via RB Ekonomi få en mäklarbild:

 

Ekonomi

Föreningen har mycket god ekonomi. Avgifterna sänktes i juli 2014 med 10%, och i juli 2015 med ytterligare 10%. Styrelsen har beslutat om en avgiftshöjning med 10% från och med den 1 januari 2021 för att följa den indexerade omkostnadsutvecklingen. 

 

Underhåll och renoveringar

2005 Stambyte gjordes i huset Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33 under 2005 och omfattade vatten- och avloppsstammar samt elstigar. Stambyte i nya delen bör inte vara aktuellt förrän tidigast 2023.

2008 OVK gjordes senast i hela föreningen och alla anmärkningar har åtgärdats.

2008 Radonundersökning gjordes, samtliga mätningar låg under gränsvärdet.

2010 Ventilationssystemet sågs över

2011 Alla fönster i den gamla delen (Renstiernas gata 28 och Bondegatan 33) renoverades

2012 Gården totalrenoverades under våren 

2013 Fiber drogs in i fastigheten

2014 Elektronisk inpasseringssystem och tvättstugebokning installerades 

2014/2015 Konvertering av yta till extra förråd att hyra ut till boende

2015 Dagvattenpumpar i garage

2015 Ny teknisk plattform och webbplats

2017 OVK genomfördes i fastigheten

2019 Nya grindar i portalerna till innergården.

2020 Loftgångsrenovering i den nya delen inklusive ommålning av fasad.

 

Större planerade renoveringar

Föreningen arbetar kontinuerligt efter upprättad underhållsplan. Kontakta styrelsen för uppdaterad information om renoveringar i närtid.

Övrigt

Föreningen har inga reparationsfonder för lägenheterna.

 

Gemensamma utrymmen och lokaler
 • Garage under huset (kösystem)

 • Extra förråd/utrymmen finns att hyra (kösystem)

 • Innergård med soldäck, grill och lekplats. Gården är rökfri och är mycket barnvänlig.

 • Takterrass finns högst upp på Åsögatan 164

 • Föreningen har två tvättstugor, dels på Åsögatan 162 och dels under Renstiernas gata 28, båda har nya maskiner (maskiner och torkskåp 2014/2015).

 • Flera soprum/återvinningsrum (hushållssopor, papper och tidningar)

 • Barnvagns- och cykelrum

 

Det finns ingen bastu, övernattningslägenhet, motionsrum, hobbyrum eller andra gemensamhetsutrymmen i föreningen. 

 

Föreningsaktiviteter

Vår- och höststädning, julgransresning etc är alla frivilliga aktiviteter. 

 

Kommersiella hyresgäster

Några exempel på vår mix av hyresgäster:

 • Apotek Kronan

 • Åsö vårdcentral

 • Förskolan Bonden

 • Restaurang och café

 • Skönhetssalong

 • Instabox

 

Förvaltare

Ekonomisk förvaltare: RB ekonomi

Fastighetsskötsel: BÅ fastighet

 

Kommunikation

Kommunikationen och information förmedlas via bland annat:

 • Fenixnytt som är ett informationsblad delas ut till alla boende kvartalsvis

 • Digitala tavlor i trappuppgångarna

 • Hemsidan brffenix.se

 • Sluten Facebookgrupp där boende kan vara medlemmar