Här hittar du information om stämman 2016

Årets ordinarie stämma ägde rum onsdagen den 18 maj kl 19.00 i Druidborgen (Bondegatan 31, vån -1) 

Extrastämma: 

Måndag 21 november kl 19.00 i Druidborgen