top of page

Välkommen till

Brf FENIX

Åsögatan 162 -164 | Renstiernas gata 28 | Bondegatan 31- 33​

Ankare till Om Fenix

    Om Fenix    

Bostadsrättsföreningen Fenix ligger mitt i SOFO på Södermalm i Stockholm mellan Åsögatan, Renstiernas gata och Bondegatan.

 

 

Historik

Föreningen bildades år 2002 och köpte året därpå fastigheterna Bunge 9 och Bunge 17 av Allmänna Pensionsfonden Fastighets Nr 18 KB. Efter fastighetsreglering har de båda fastigheterna slagits ihop till Bunge 9. För den ekonomiska förvaltningen svarar Simpleko som även administrerar pantförteckningen. För fastighetsskötsel och teknisk rådgivning svarar SBC.

105

Lägenheter

Föreningen består av

105 lägenheter, alla upplåtna med bostadsrätt. 

11

Lokaler

Föreningen äger 11 lokaler av varierande storlek och belägenhet, de allra flesta är uthyrda på kommersiella villkor.

Ekonomisk förvaltning

Simpleko

Teknisk förvaltning

SBC

 

Gårdsskötsel

Stadsträdgården

Om fastigheterna

På föreningens fastighet Bunge 9 finns tre huskroppar varav en är uppförd på sent 1800-tal med adresserna Renstiernas gata 28 respektive Bondegatan 33. De två nyare husen som omger det äldre byggdes i slutet av 1970-talet och har adresserna Bondegatan 31 samt Åsögatan 160 (Vårdcentral och lokaler), 162 och 164. Föreningen äger tomtmarken.

 

   Bilder   

Ankare till bilder
Ankare till Styrelse

   Styrelsen   

Den styrelse som valdes på stämman 2024 består av:

 

 

Ordförande

Olle Lindberg, Bondegatan 31

Sekreterare & Ledamot

Jonas Hermansson, Åsögatan 164

 

Ledamöter

Mire Bojcic, Åsögatan 162

Caroline Lindhoff, Åsögatan 162

Jessica Pilwind, Bondegatan 31

Suppleant

David Bubalo Orvelind, Bondegatan 33

Valberedning

Torbjörn Mothander, Åsögatan 162
Lena Svanström, Åsögatan 162

 

 

Kontakt

  Kontakt  

BRF Fenix

Åsögatan 162, nb, 

116 32 Stockholm

 

Organisationsnummer: 769607-9172

 

info@brffenix.se 

Som boende går det också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Åsögatan 162 (nedre botten). 

 

Garageinformation och ställa sig i kö

 

Felanmälan och akuta ärenden

 

Skicka meddelande

Ditt mail har skickats!

bottom of page