top of page

Välkommen till

Brf FENIX

Åsögatan 162 -164 | Renstiernas gata 28 | Bondegatan 31- 33​

Ankare till Om Fenix

    Om Fenix    

Bostadsrättsföreningen Fenix ligger mitt i SOFO på Södermalm i Stockholm mellan Åsögatan, Renstiernas gata och Bondegatan.

 

 

Historik

Föreningen bildades år 2002 och köpte året därpå fastigheterna Bunge 9 och Bunge 17 av Allmänna Pensionsfonden Fastighets Nr 18 KB. Efter fastighetsreglering har de båda fastigheterna slagits ihop till Bunge 9. För den ekonomiska förvaltningen svarar Simpleko som även administrerar pantförteckningen. För fastighetsskötsel och teknisk rådgivning svarar SBC.

106

Lägenheter

Föreningen består av

106 lägenheter, alla upplåtna med bostadsrätt. 

12

Lokaler

Föreningen äger 12 lokaler av varierande storlek och belägenhet, de allra flesta är uthyrda på kommersiella villkor.

Ekonomisk förvaltning

Simpleko, Östersund

Teknisk förvaltning

SBC

 

Gårdsskötsel

Stadsträdgården

Om fastigheterna

På föreningens fastighet Bunge 9 finns tre huskroppar varav en är uppförd på sent 1800-tal med adresserna Renstiernas gata 28 respektive Bondegatan 33. De två nyare husen som omger det äldre byggdes i slutet av 1970-talet och har adresserna Bondegatan 31 samt Åsögatan 160 (Vårdcentral och lokaler), 162 och 164. Föreningen äger tomtmarken.

 

   Bilder   

Ankare till bilder
Ankare till Styrelse

   Styrelsen   

Den styrelse som valdes på stämman 2022 består av:

 

 

Ordförande

Jessica Brynjeståhl, Åsögatan 164

 

Sekreterare 

Kalle Nilsson, Renstiernas gata 28

 

Ledamöter

Björn Wahlström, Åsögatan 164

Felix André, Bondegatan 33

Mire Bojcic, Åsögatan 162

Johan Lundin, Bondegatan 31

Shabnam Mojeri, Bondegatan 33

Valberedning

Reijo Soreus, Bondegatan 31 (sammankallande)

Torbjörn Mothander, Åsögatan 162
Lena Svanström, Åsögatan 162

 

Kontakt

  Kontakt  

BRF Fenix

Åsögatan 162, nb, 

116 32 Stockholm

 

Organisationsnummer: 769607-9172

 

info@brffenix.se 

Som boende går det också bra att lägga en lapp i föreningens brevlåda på Åsögatan 162 (nedre botten). 

 

Garageinformation och ställa sig i kö

 

Felanmälan och akuta ärenden

 

Skicka meddelande

Ditt mail har skickats!

bottom of page