top of page

Tack alla som var med och städade idag!

Gården blev vårfin i rekordfart tack vare alla som kom och hjälpte till. Stort tack och vi hoppas på en solig och varm vår så att vi kan använda utemöblerna och grillen!

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page