top of page

Stämman 2017

Tack alla medlemmar som kom på stämman! Under rubriken Stämma 2017 hittar ni protokollet och de nya stadgarna som röstades igenom.

Vänliga hälsningar, Styrelsen

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page