top of page

Extrastämma måndag 21 november


Igår hölls extrastämma i Druidborgen.

Vi gick igenom förslag till nya stadgar samt valde två nya medlemmar till styrelsen.

Stämmoprotokoll laddas upp under fliken Stämma 2016 så fort det är justerat.

//Styrelsen

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page