top of page

Tack alla som var med på vårstädning!


Allt gick toppenbra idag på städdagen. Gården är sopad och fin och utrymmen är rensade från saker och ting.

Saknar du din cykel? Omärkta cyklar har förflyttats till garaget. Kontakta styrelsen om du behöver hjälp att komma ner dit.

Tusen tack till alla som var med!

/Styrelsen genom Anna-Frida

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page