top of page

Välkommen på stämma torsdag 23 april kl 19.00


Välkommen till ordinarie föreningsstämma den 23 april 2015 kl. 19.00, i Druidborgen i källaren på Bondegatan 31. Stämman är ett ypperligt tillfälle för dig som medlem att få kolla på vad som hänt under det senaste året och tycka till om viktiga saker. Vi bjuder på fika och berättar om vad som har hänt under 2014. Vi kollar bland annat på vår ekonomi, tar ställning till inkomna motioner och väljer ny styrelse. Se fullständig dagordning nedan. Obs, i den dagordningen som delades ut till alla medlemmar innan påsk saknades tyvärr punkt 15 Val av ny styrelse. Därför kommer en ny dagordning att delas ut inom kort.

Nedan finner du följande dokument bifogade:

  • Kallelse inklusive dagordning

  • Motioner, tre stycken

  • Styrelsens svar på motioner

  • Årsredovisning för 2014

Vi ses på stämman!

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page